Muzikológia ako na dlani

Deň otvorených dverí na Katedre muzikológie skončil nad očakávania, ale podľa otázok, ktoré sme na ňom dostávali, sme získali dojem, že informácií o štúdiu nikdy nie je dosť.

Preto sme pre záujemcov o muzikológiu a o jej štúdium pripravili ďalšie podujatie: prednášku, na ktorej sa dozviete všetko potrebné o obsahu štúdia, možnostiach uplatnenia, a napríklad aj o prijímačkách. Takže ak máte chuť, príďte v sobotu 6. februára o 9.30 hod. na Filozofickú fakultu UK v Bratislave, Gondova 2, do učebne č. 23 (prízemie vľavo).

Budú sa na Vás tešiť doc. Vladimír Zvara a dr. Marek Žabka z Katedry muzikológie.

Cítime hudbu

Študujte muzikológiu

Muzikológia je odbor, ktorý vznikol z lásky k hudbe a z fascinácie jej tajomstvami.

Muzikológiu na FiF UK vyštudovali mnohí významní profesionálni muzikológovia, ale aj skladatelia, praktickí hudobníci, dramaturgovia, manažéri, promotéri.

V študijnom programe Muzikológia spájame teóriu a históriu s živou hudbou. Vychovávame vzdelaných a flexibilných ľudí, ktorí majú dobré predpoklady uplatniť sa v praxi.

Muzikológiu môžete u nás študovať ako jednoodborové štúdium, resp. (na bakalárskom stupni) v kombinácii s etnológiou.

Študujú u nás absolventi konzervatórií, ale aj gymnázií a iných stredných škôl, ktorí sa v hudbe vzdelávali na ZUŠ. Tým na bakalárskom stupni poskytujeme dobrý výcvik v hudobných a hudobno-teoretických zručnostiach, takže pri troche snahy úspešne dobiehajú konzervatoristov.

Tradičný študijný program na európskej úrovni, s bohatou ponukou vlastných kurzov a kurzov z ponuky iných odborov v rámci Filozofickej fakulty UK, ako aj s možnosťou odbornej praxe v hudobných inštitúciách, združeniach a agentúrach, a tiež zahraničných pobytov v rámci programu Erasmus – to všetko ponúka svojim študentom Katedra muzikológie FiF UK.

Vladimír Zvara

vedúci Katedry muzikológie

Študujte muzikológiu ako naši kolegovia:

Milan Adamčiak, skladateľ, výtvarník, básnik, performer, Tamás Horkay, muzikológ, pedagóg Konzervatória v Košiciach, Zuzana Cenkerová, muzikologička v SAV, huslistka v zoskupeniach world music, Katarína Hinzpeter, dramaturgička Drážďanského hudobného festivalu, Magdaléna Tschmuck, manažérka umeleckej agentúry, Viedeň, Juraj Bubnáš, muzikológ, Hudobné centrum, Mária Ebringer, pedagogička Cirkevného konzervatória v Bratislave, Oliver Rehák, vedúci kultúry v SME (do 2014) a Denníku N, gitarista, organizátor, Jana Golis, skladateľka, aranžérka, speváčka, členka skupiny Fragile, Jadranka Važanová, etnomuzikologička, redaktorka medzinárodného centra RILM, New York, Viera Polakovičová, riaditeľka Slovenského inštitútu v Berlíne, Juraj Vitéz, člen skupiny Le Payaco, creative director v reklamnej agentúre, Stanka Apfelová, gitaristka a basgitaristka skupiny Zlokot, Mário Sedlár, organista, zástupca riaditeľa Cirkevného konzervatória v Opave, Patrick Španko, šéfredaktor www.skjazz.sk, Hilda Gulyásová, speváčka, zbormajsterka, pedagogička Konzervatória v Bratislave, Ivica Horáková, manažérka design factory a festivalu Konvergencie, Zuzana Mojžišová-Adamkovičová, speváčka, autorka, manažérka a redaktorka v Slovenskom rozhlase, Robert Kolář, publicista, redaktor Hudobného života, jazzový trubkár, Slavo Krekovič, hudobník, kurátor, spoluzakladateľ A4 a festivalu NEXT, Ildikó Schreiberová, šéfdramaturgička zábavy a hudby v RTVS, Ingrid Králová, televízna režisérka, Oskar Lehotský, operátor digitalizačných zariadení v SĽUK-u, hudobník, aranžér, zvukový režisér, Zlatica Kendrová, vedecká pracovníčka SNM-Hudobného múzea, Alžbeta Lukáčová, operná dramaturgička, etnomuzikologička, členka skupiny Banda, Jana Polnischová, hudobná promotérka, manažérka festivalov Wilsonic a Waves, Alena Čierna, muzikologička, vedúca Katedry hudby UKF v Nitre, dramaturgička, šéfredaktorka Slovenskej hudby, Ivan Marton, dramaturg Slovenskej filharmónie, Jana Popluhárová, hudobná redaktorka v Slovenskom rozhlase, Adrian Rajter, muzikológ, redaktor, organizátor, PR manažér SOZA, Lucia Potokárová, dramaturgička EHMK Košice a kultúrnych centier Kasárne/Kulturpark, Michaela Mojžišová, vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, operná kritička, Silvia Zvarová, manažérka festivalu Melos-Étos (2001 – 2013), Peter Motyčka, šéfredaktor časopisu Hudobný život, Eva Veselovská, vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV, Eva Szórádová, muzikologička, profesorka a dekanka Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Samuel Tomeček, spevák, frontman skupiny Free Inna Cage, Jana Šargová, dramaturgička, zakladateľka festivalu židovskej kultúry v Košiciach, Július Fujak, skladateľ, hudobný estetik a semiotik, profesor na UKF v Nitre, Alžbeta Rajterová, riaditeľka Slovenskej filharmónie (1991 – 1995), spoluzakladateľka festivalu Dni starej hudby, redaktorka, Andrej Šeban, gitarista, skladateľ, hudobný producent, spevák, Mariana Lechmanová, PR manažérka Štátnej filharmónie Košice, Martina Urbanová, production manager, Londýn, Andrej Šuba, muzikológ, publicista, dramaturg festivalov Konvergencie a Dni starej hudby, Ivana Macaríková, manažérka festivalu Allegretto Žilina, Hudobné centrum, Miro Tóth, skladateľ, hudobník, dramaturg, scenárista, organizátor, Sylvia Urdová, vedecká pracovníčka SNM-Hudobného múzea, organistka, speváčka, Janka Petőczová, vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV

Rodinné koncerty v Moyzeske

Študenti muzikológie spolu s pedagógmi organizujú hudobné podujatia, aby si sami skúsili prejsť cestou od nápadu až k úspešnej realizácii.

Rodinné koncerty v Moyzeske

Naše malé rádio

Učíme sa aj to, ako sprostredkovať hudbu širokému publiku. Jedným z kurzov, zameraných na popularizáciu a publicistiku, je aj rozhlasový seminár s Jánom Klímom - naše malé Rádio Bagatela.

Informácie/prihláška

Bakalárske štúdium

Uzávierka prihlášok na bakalárske štúdium je vo februári, prijímacie skúšky sa konajú v júni.

Na študijný program muzikológia sa uchádzači prijímajú na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO.

V akademickom roku 2020/2021 si môže uchádzač zvoliť nové medziodborové študijné programy. Muzikológiu možno študovať v kombinácii s etnológiou. Prihlášku na bakalárske štúdium je možné vyplniť aj online na tejto adrese.

Magisterské štúdium

Prihlášky na magisterské štúdium sa podávajú do 30. apríla, prijímacia skúška v odbore muzikológia sa koná v júli. Inštrukcie pre podanie prihlášky nájdete na stránke FiF UK.

Predpokladom prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore (hudobné umenie, učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov, integratívne štúdiá hudby, resp. iné príbuzné odbory).

Prijímacie konanie zahŕňa prijímaciu skúšku (v prípade, keď záujem výrazne prevyšuje plánovaný počet prijatých). Vtedy sa zohľadnia študijné výsledky dosiahnuté na bakalárskom stupni štúdia (študijný priemer) a uchádzači sa zúčastnia na prijímacej skúške z odboru muzikológia (príklady otázok sú prístupné na webe).

Prihlášku na magisterské štúdium je možné vyplniť aj on-line na tejto adrese.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach Filozofickej fakulty, Katedry muzikológie FiF UK a študijného oddelenia FiF UK.. Ak máte otázky, radi ich zodpovieme na mailovej adrese muzikologia@fphil.uniba.sk alebo na Facebooku: muzikológia FIFUK.